برچسب آرشیوها: بیمه

به ماشین های گران قیمت نزنید | خسارت بیمه

ورود خودرو های خارجی به خیابان های کشور و افزایش آن، بخصوص در شهر های بزرگ و تفاوت چشمگیر قیمت آن با خودرو های داخلی، یک مشکل جدید ایجاد کرده است؛ مشکلی به نام کافی نبودن سقف بیمه نامه های شخص ثالث برای پرداخت خسارت مالی. یک مقایسه ساده، عمق مساله و خطری که از این جهت دارندگان خودرو های …

مطالعه بیشتر »