برچسب آرشیوها: جیمز باند

جیمز باند جاسوس، معتاد و ناتوان از روابط ناگفتنی ! | James Bond

جیمز باند به دلیل افراط در میخواری در معرض ابتلا به انواع امراض مرتبط با افراط در مصرف الکل قرار داشته است. گروهی از پژوهشگران نتیجه گرفته‌اند که جیمز باند می بایست فردی دائم الخمر، از کار افتاده و گرفتار ناتوانی روابط آنچنانی بوده باشد.

مطالعه بیشتر »