برچسب آرشیوها: خداحافظی

خداحافظی فرزاد جمشدی مجری مشهور با انتشار نامه ای سرگشاده !

از سایت های اینترنتی که بخاطر چند کلیک بیشتر، آبروی مرا به آتش کشیدند ولی حلقه‌ جهنم را برای خود کوبیدند و هیزم این آتش را بر دوش خویش، حمل کردند و به من یاد دادند معنی حقیقی این ضرب المثل را که چاه کن همیشه تهِ چاه است، ‌سپاسگزارم. شبکه ایران / «فرزاد جمشیدی» با انتشار نامه ای برای …

مطالعه بیشتر »