برچسب آرشیوها: زمان واریز یارانه ها

آیا شما از یارانه بگیرهایی هستید که حذف خواهید شد؟ * یارانه

آیا شما از یارانه بگیرهایی هستید که حذف خواهید شد؟ * یارانه مگر مي‌شود به کسي که ملک 12 ميليارد توماني و يا حتي 1 ميليارد توماني دارد يارانه بدهيم يا کسي که با ماشين 800 ميليون توماني يا يک ميلياردي در خيابان‌ها جولان مي‌دهد يارانه تعلق گيرد؟” این جمله بخشی از اظهارات یک عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس …

مطالعه بیشتر »