برچسب آرشیوها: شام

دیر شام خوردن باعث کاهش حافظه ی شما و اختلال شناختی می شود !

مطالعات محققان دانشگاه کالیفرنیا نشان می دهد که خوردن غذا در وقت خواب باعث اختلال عملکرد حافظه و اختلال شناختی می شود. بدن دارای یک ساعت درونی است که چرخه آن با نور خورشید تنظیم می شود و همان چرخه ساعت خواب را برای بدن تعیین می کند.

مطالعه بیشتر »