برچسب آرشیوها: شیعه

سفر یک روزنامه‌نگار مصری به ایران برای کشف قرآن شیعی!

اخیرا روزنامه “الاهرام” مصر از ماجرای یکی از روزنامه نگارانش که در جستجوی قرآن شیعی به ایران سفر کرده بود پرده برداشت. آنچه باعث شده بود «محمد شامرخ» گمان کند قرآنی که شیعیان می‌ خوانند با قرآنی که سایر مسلمانان می‌ خوانند متفاوت است؛ تبلیغات ضد شیعی و ضد ایرانی کسانی بود که از تفرقه میان مسلمانان سود می‌ بردند.

مطالعه بیشتر »