برچسب آرشیوها: عکس های بی حجاب

عکس دختران ساپورت پوش در تهران

مسئله این است “ساپورت”! پرسش کلیدی این روزهای فعالین اجتماعی ساپورت است و اینکه این پوشش خاص چگونه سر از خیابان های تهران درآورده است. دکتر ابهری آسیب شناس شهیر اجتماعی پاسخ های جالبی در این خصوص می دهد.

مطالعه بیشتر »