برچسب آرشیوها: ناوشکن

تجهیز ناوشکن دماوند به رادار سه بعدی + سامانه موشکی صیاد ۲

این رادار قادر است اهداف را تا شعاع 200 کیلومتری کشف کند. از مهمترین ویژگی‌های این رادار، قابلیت کشف و رهگیری اهداف هوایی و سطحی،‌ توانایی رهگیری 100 هدف به صورت همزمان و مقابله با جنگ الکترونیک است.

مطالعه بیشتر »