برچسب آرشیوها: چاپ

اندازه مناسب تصویر برای چاپ چقدر باید باشد؟

اندازه تصاویر به کیفیت مورد انتظار شما بستگی دارد. به طور معمول کیفیت 100dpi خوب، 200dpi خیلی خوب، و 300dpi به عنوان عالی برای چاپ در نظر گرفته می شوند با یک محاسبه ساده می توان با توجه به کیفیت و اندازه چاپ مورد نظر، اندازه تصویر مطلوب را بدست آورد.

مطالعه بیشتر »